CZ PL

20.04.2021 09:05

Program na podporu provádění samoodběrových testů COVID 19


Dobrý den,

zdravotní pojišťovny připravily pro Vás program na podporu provádění samoodběrových testů COVID 19, ze kterého můžete čerpat příspěvky na nákup samoodběrových testů pro Vás a Vaše zaměstnance. Tyto příspěvky mohou čerpat společnosti podnikající v České republice, OSVČ, družstva, spolky a pobočné spolky, nadace a nadační fondy, církevní právnické osoby, resp. účelová zařízení církví, obecně prospěšné společnosti a ústavy.

Příspěvek je možné čerpat:
• Za zaměstnance (v případě OSVČ i za sebe).
• Maximální výše příspěvku činí 60 Kč včetně DPH za 1 test. Lze ho získat pouze na nákup testů uvedených v seznamu antigenních testů, pro které vydalo Ministerstvo zdravotnictví výjimku podle § 4 odst. 8 nařízení vlády č. 56/2015 Sb.
• Na jednoho pojištěnce bez ohledu na počet jeho zaměstnavatelů lze přitom čerpat příspěvek na nákup maximálně 4 testů za kalendářní měsíc (max. 240 Kč včetně DPH), provedených ve frekvenci maximálně jednou za 7 dní.
• Přes aplikaci na portálu https://www.samotesty-covid.cz prostřednictvím elektronického formuláře a to na nákup samoodběrových testů provedených od 1. března 2021 (žádost o příspěvek na tyto samoodběrové testy, vykázané v březnu 2021, je možné podávat v průběhu celého dubna 2021).

Elektronický formulář pro podávání žádostí o příspěvek je od 1. 4. 2021 k dispozici na webu všech zdravotních pojišťoven https://www.samotesty-covid.cz/. Pro získání přístupu k podání žádosti o tento příspěvek musíte požádat o aktivační kód na webové stránce: https://aplikace.samotesty-covid.cz/#/zamestnavatel/aktivacni-token . Veškeré informace a odpovědi na nejčastější dotazy naleznete na webové stránce: https://www.samotesty-covid.cz/ .

Děkuji.

Všechny aktuality

Krátký dotaz

© 2008 Česko-polská obchodní komora
programovali: SE-MO Data, design: MARF