CZ PL

20.04.2021 09:05

XXX SPOTKANIE BIZNESU CZECH, POLSKI I SŁOWACJIW imieniu Zarządu CZPIH chciałabym Państwa zaznajomić z coroczną imprezą sztandarową tzn. XXX SPOTKANIEM BIZNESU CZECH, POLSKI I SŁOWACJI, które odbędzie się dnia 13 czerwca 2024 roku.Spotkanie Biznesu to międzynarodowe wydarzenie gospodarcze urzeczywistniane w celu wsparcia interesów handlowych Czech, Polski oraz Słowacji. Stało się platformą do nawiązania wzajemnych  kontaktów oraz okazją dla rozwijania wspólnych inicjatyw. O istotnym znaczeniu wydarzenia świadczy fakt, iż co roku bierze w nim udział ponad 200 osób. 

Część konferencyjna odbywa się w Ratuszu Miasta Ostrawy. Wiodącymi tematami XXX edycji obrad będą tematy związane z okrągłymi rocznicami przyjęcia trzech krajów uczestniczących do międzynarodowych struktur o charakterze wojskowo-politcznym i ekonomicznym NATO i UE oraz i pytania związane z aktywnym udziałem przedstawicieli Czech, Polski i Słowacji w negocjacjach w sprawie ukończenia konfliktu wojennego w Ukrainie. Ważną sprawą poruszaną przez wielu polityków jest ustanowienie i urzeczywistnianie wspólnych metod działania w dążeniu do opanowania kryzysu migracyjnego. 

 

Imprezę należy zaliczyć do najważniejszych imprez tego charakteru w całym Kraju Morawsko-Śląskim. Ma wielkie znaczenie w ramach aktywności biznesowej w branży turystycznej, wspomaganiu kulturalno-społecznych inicjatyw i stosunków między państwami uczestniczącymi Polską, Czechami i Słowacją 


 Tematy konferencji XXX Spotkania  Biznesu Czech, Polski i Słowacji:

  • Znaczenie przyłączenia Czech, Polski i Słowacji do międzynarodowych struktur o charakterze wojskowo-politcznym i ekonomicznym w związku z okrągłymi rocznicami przyjęcia tych krajów do NATO i UE.
  • Podtematy:
  • Znaczenie i pytania związane z aktywnym udziałem przedstawicieli Czech, Polski i Słowacji w negocjacjach w sprawie ukończenia konfliktu wojennego na Ukrainie.
  • Wspólne metody działania Czech, Polski i Słowacji w dążeniu do opanowania i kierowania kryzysem migracyjnym

Na organizacji imprezy jak co roku będą współpracowały organy zarządzające miasta Ostrawy i województwa morawsko-śląskiego, Konsulat Generalny Rzeczpospolitej Polskiej w Ostrawie oraz członkowie i partnerzy Czesko-Polskiej Izby Handlowej.

 

Wierzymy, że również Państwo zechcą uczestniczyć w dla nas tak ważnym wydarzeniu jako współorganizatorzy, partnerzy czy też goście naszej imprezy.Serdecznie zapraszamy!

Všechny aktuality

Krótkie pytanie

© 2008 Czesko-Polska Izba Handlowa
programowali: SE-MO Data, design: MARF