CZ PL

Informacje ekonomiczne, opracowania marketingowe, badanie rynku

Oferujemy wyszukiwanie informacji dotyczących potencjalnych klientów, dostawców, instytucji i konkurencji. W ramach tej usługi zapewniamy m.in. wyszukanie danych kontaktowych, informacji o ofercie lub wykorzystywanych technologiach. Każdy raport zawiera przedstawione w formie tabeli dane.


Opłata za poszczególne usługi jest umowna.
Krótkie pytanie

© 2008 Czesko-Polska Izba Handlowa
programowali: SE-MO Data, design: MARF