CZ PL

Wyszukiwanie partnera handlowego, rozpoczęcie/rejestracja działalności gospodarczej

Oferujemy kompleksową pomoc przy wyszukaniu partnerów handlowych, rozpoczęciu działalności gospodarczej na terytorium Republiki Czeskiej. Korzystając z naszych doświadczeń na rynku, proponujemy:

 • badanie rynku, opracowania marketingowe 
 • opracowanie wykazu czeskich firm – potencjalnych partnerów handlowych
 • czeska wywiadownia handlowa (sprawdzenie solidności czeskiego partnera)
 • wysłanie oferty
 • tłumaczenie materiałów informacyjnych i promocyjnych
 • telefoniczne sprawdzenie zainteresowania
 • rozmowy o wizycie (ustalenie terminów spotkań, trasy wyjazdu)
 • spotkania bilateralne x prezentacja grupowa
 • prezentacja materiałów informacyjnych w Centrum Współpracy Transgranicznej
 • zamieszczenie informacji w Bazie Danych Ofert Handlowych
 • prezentacja na wystawach branżowych
 • rekrutacja pracowników
 • pomoc w wyszukiwaniu biur i pomieszczeń
 • pomoc prawna (dla nieczłonków Izby odpłatna)
 • konsultacje z fachowcami (dla nieczłonków Izby odpłatne)

Opłata za poszczególne usługi jest umowna.
Krótkie pytanie

© 2008 Czesko-Polska Izba Handlowa
programowali: SE-MO Data, design: MARF