CZ PL

Zarząd CPIH

Doc. Ing. Jiří Cieńciała, CSc.
Funkcja: Prezes Zarządu


Mgr. Inż. Jan Žurek
Funkcja: Wiceprezes Zarządu
Firma: P.H.U. AGADO - Jan Žurek
-------------------------------------------------------------------------------- 

Gustav Kotajny
Funkcja: Członek Zarządu
Firma:  Koma-Industry s.r.o.


Ing. Dagmar Ponechalová
Funkcja: Członek Zarządu
Firma: CZECH-POL TRADE

Mieczysław Molenda
Funkcja: Członek Zarządu
Firma: GASCONTROL PLAST, a.s.

Mieczysław Kliś
Funkcja: Członek Zarządu
Firma: SIG-OW Mieczysław Kliś

Lukáš Kresač
Funkcja: Członek Zarządu
Firma: Advanced World Transport a.s.

Dr. Josef Okenica
Funkcja: Członek Zarządu
Firma:  Expol Trade, s.r.o


Krótkie pytanie

© 2008 Czesko-Polska Izba Handlowa
programowali: SE-MO Data, design: MARF