CZ PL

Podstawowe informacje o CPIH

Czesko-Polska Izba Handlowa (CZPIH) powstała w 1999 r. z inicjatywy grupy firm czeskich, które są zainteresowane współpracą z rynkiem polskim. Powołana została na podstawie ustawy nr 42/1980 Dz.U. o stosunkach gospodarczych z zagranicą. Jej powołanie i działalność jest zatwierdzona przez Ministerstwo Handlu i Przemysłu Republiki Czeskiej pismem ministra Doc. inż. Miroslava Grégra z dnia 10 lutego 1999 r.

Izba jest zarejestrowana jako osoba prawna w Okręgowym Sądzie Handlowym, oddział A, nr 9376.

CZPIH zrzesza czeskie i polskie podmioty prawne i fizyczne, które swoją wolę przystąpienia do Izby przekażą pisemnie. O przyjęciu nowego członka decyduje jedenastoosobowy Zarząd, przy czym co najmniej dwie trzecie członków Zarządu musi wyrazić akceptację.

Składka członkowska zależna jest od ilości zatrudnionych osób i wynosi:
osoba fizyczna nie zatrudniająca pracowników 3 000.- Kc rocznie
1– 9 pracowników 7 500.- Kc rocznie
10 – 49 pracowników 15 000.- Kc rocznie
50 – 99 pracowników 22 500.- Kc rocznie
100 pracowników i więcej 40 000.- Kc rocznie
dla miast 10 000, - Kč do 20 000,- obywateli
20 000,- Kč nad 20 000,- obywateli

40 000,- Kč nad 50 000,- obywateli

Wysokość składki członkowskiej może być zmieniona decyzją Walnego Zgromadzenia.

Siedzibą Czesko-Polskiej Izby Handlowej jest Ostrawa, ul. Janáčkova 10
Numer identyfikacyjny: 258 33 901.

Krótkie pytanie

© 2008 Czesko-Polska Izba Handlowa
programowali: SE-MO Data, design: MARF