CZ PL

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU XXX. SPOTKANIA BIZNESU CZECH, POLSKI I SŁOWACJI

Inne oferty
Specialni nabidka


XXX. SPOTKANIE BIZNESU CZECH, POLSKI I SŁOWACJI odbyło się się dnia 13 czerwca 2024 roku


I.    Część konferencyjna w Ratuszu Miasta Ostrawy. 

 Tematy konferencji XXX Spotkania  Biznesu Czech, Polski i Słowacji:

•    Znaczenie przyłączenia Czech, Polski i Słowacji do międzynarodowych struktur o charakterze wojskowo-politcznym i ekonomicznym w związku z okrągłymi rocznicami przyjęcia tych krajów do NATO i UE.

•    Znaczenie i pytania związane z aktywnym udziałem przedstawicieli Czech, Polski i Słowacji w negocjacjach w sprawie ukończenia konfliktu wojennego na Ukrainie.

•    Wspólne metody działania Czech, Polski i Słowacji w dążeniu do opanowania i kierowania kryzysem migracyjnym

II.    Część towarzyska trwająca od godz. 14,00 odbyła się w ogrodach Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Ostrawie


FOTOGALERIA

https://drive.google.com/file/d/1a_7Bm-g2SUHYG47aKL-7mCKkjDIKbL0u/view?usp=sharing
Krótkie pytanie

© 2008 Czesko-Polska Izba Handlowa
programowali: SE-MO Data, design: MARF