CZ PL

Firmy członkowskie

 
Account Professional, a.s.
Široká 3/590
736 01 Havířov
ČR
Tel.: +420 777 868 667
E-mail: zbigniew.mrozek@profiuctarna.cz
www: www.profiuctarna.cz
• Prowadzenie księgowości, płac, personalistyka, doradztwo podatkowe, doradztwo ekonomiczne, księgowość on-line, płace on-line, zakładanie firm, udostępnienie siedziby firmy, biura wirtualne.
Advokátní kancelář Mgr. Janusz Sabela
Moskevská 172/13
737 01 Český Těšín
ČR
Tel.: +420 558 871 617
E-mail: sabela@sabela.cz
• Obsługa prawna w zakresie czesko-polskich stosunków gospodarczych i gospodarczych, międzynarodowe prawo handlowe.
Advokátní kancelář Mgr. Rostislav Kovář
ul. Plzeňská 2095/150
150 00 Praha 5
ČR
Tel.: +420 776 241 322
E-mail: kovar@akcr.eu
www: www.akcr.eu
• Prawo handlowe, cywilne, pracy, rodzinne, karne, gruntowe, międzynarodowe, unijne.
Adwokat Piotr Buława – Biuro Prawne Lex Buława
ul. Jesionowa 9A/306
40-149 Katowice
PL
Tel.: +48 698 899 335
E-mail: piotr.bulawa@lexbulawa.pl
www: www.lexbulawa.pl
• Kancelaria adwokata i doradcy podatkowego. Świadcząc usługi koncentruje się na: prawie gospodarczym, prawie podatkowym (VAT, PIT, CIT), prawie IT, prawie upadłościowym oraz karnym gospodarczym.

• W ramach świadczonych usług reprezentuje klientów przed sądami oraz organami podatkowymi.

• Biegle posługuje się językiem polskim, czeskim, angielskim i niemieckim.
ALTO PLUS Sp. z o.o.
Święty Marcin 29/8
61-806 Poznań
Polsko
Tel.: +48 61 415 1450
E-mail: kontakt@czechybiznes.expert
www: www.czechybiznes.expert
• Zajmujemy się zakładaniem i sprzedażą gotowych spółek s.r.o. w Czeskiej Republice.

• Organizujemy szkolenia na temat warunków prowadzenia działalności gospodarczej w Czechach •Oferujemy również pomoc w rejestracji pojazdów.

• Nasza działalność oparta jest na kompleksowym wspieraniu przedsiębiorców prowadzących lub rozpoczynających działalność w Republice Czeskiej.

•Pomagamy w księgowości, sprawach urzędowych i tłumaczeniach.
Aquatest a.s., Divize Morava
Masná 10
702 00 Ostrava
Česká republika
Tel.: +420 596 114 002
Fax: +420 596 115 054
E-mail: kriz@aquatest.cz
www: www.aquatest.cz
• Konsultacje i usługi inżynierskie w zakresie środowiska naturalnego i gospodarki wodnej, sanacja starych areałów przemysłowych oraz ciężarów, rewitalizacja brownfields, ocenianie wpływu na środowisko naturalne – EIA/SEA.

• Produkcja specjalnych technoligii dla sanacji, recyklacji odpadów i oczyczania wód, plany i posunięcia przeciwpowodziowe, rekultywacja wysypisk.
Krótkie pytanie

© 2008 Czesko-Polska Izba Handlowa
programowali: SE-MO Data, design: MARF