CZ PL

15.08.2007 08:02

EURO 2012

V souvislosti s přípravou Euro 2012 podepsal předseda Arbitrážního soudu při Státní Hospodářské Komoře, pan Piotr Nowaczyk, dne 19. června 2007 smlouvu o spolupráci s předsedou Mezinárodního Obchodního Arbitrážního Soudu při Ukrajinské hospodářské komoře – panem Igorem Pobirčenkem. Soudy se zavázaly ke spolupráci – zejména pak v rámci propagace konstrukční a sportovní arbitráže. Polsko a Ukrajinu čekají totiž obrovské stavební investice – vznikne tak trh pro specializované právníky. Ve stavebních kontraktech pak nemohou chybět arbitrážní klauzule. Využití arbitráže a smíru je zárukou rychlého vyřešení případného sporu bez přerušování stavebních prací. Důležité je, aby všechny záležitosti byly řešeny na místě – ve Varšavě nebo v Kyjevě. Bude možné využívat arbitry doporučených oběmi stranami.

Všechny aktuality o Euro

Krátký dotaz

© 2008 Česko-polská obchodní komora
programovali: SE-MO Data, design: MARF