CZ PL

Aktuality

10.05.2018 15:05

Česko-polská konference „Výzvy v nakládání s komunálními odpady”

Vážené dámy a pánové, dovolte mi Vás pozvat na Česko-polskou konferenci: „Výzvy v nakládání s komunálními odpady”, která se bude konat ve dnech 23. - 24. květen 2018 v Clarion Congress Hotelu v Ostravě. Česko-polská obchodní komora převzala záštitu nad konáním této akce. Více informací naleznete na webové stránce: http://www.aquatest.cz/wp-content/uploads/2018/04/Program-konference-V%C3%9DZVY-V-NAKL%C3%81D%C3%81N%C3%8D-S-KOMUN%C3%81LN%C3%8DMI-ODPADY-Ostrava-2018_1-cirkul%C3%A1%C5%99-CZ1.pdf Děkujeme.

více »

02.05.2018 13:18

POZVÁNKA NA XXIV. SETKÁNÍ PODNIKATELŮ DNE 12.6.2018 V OSTRAVĚ

Vážené dámy a pánové, Dovolujeme si Vás informovat, že Česko-polská obchodní komora ve spolupráci s Generálním konzulátem Polské republiky v Ostravě organizuje dne 12. června 2018 tradiční XXIV. Setkání podnikatelů České, Polské a Slovenské republiky v Ostravě a zároveň si dovolujeme Vás na něj co nejsrdečněji pozvat. Setkání podnikatelů, které je svým ...

více »

19.04.2018 13:21

V. Mezinárodní vědecká konference

Vážené dámy a pánové, Dovolte mi Vás pozvat na V. Mezinárodní vědeckou konferenci "Nové trendy v oblasti řízení a výrobního inženýrství - regionální, přeshraniční a globální perspektivy", kterou pořádá Vyšší škola podnikání z Dąbrowa Górnicza spolu se Žilinskou univerzitou a Technickou univerzitou v Ostravě ve dnech 7.-8. června 2018 v Brenně ...

více »

Krátký dotaz

© 2008 Česko-polská obchodní komora
programovali: SE-MO Data, design: MARF