CZ PL

Marketingový, obchodně-ekonomický a právně-poradenský servis

  • průzkum trhu v zadaném tržním segmentu (selekce potenciálních obchodních partnerů z aktuálních branžových adresářů,analýza konkurenčního prostředí, direct-marketing s nakontaktováním obchodních partnerů, výstupy v podobě přehledně strukturovaných zpráv s výsledky průzkumu)
  • efektivní pomoc při zahajování/registraci podnikatelské činnosti (zastupování na úřadech, vyřizování formalit, vyhledání vhodné lokality a provozovny apod.)
  • hospodářské informace (bonita a spolehlivost partnera, pomoc při pohledávkovém řízení apod.)

Cena služeb dohodou.
Krátký dotaz

© 2008 Česko-polská obchodní komora
programovali: SE-MO Data, design: MARF