CZ PL

Základní informace

 1. Česko-polská obchodní komora je zřízena v souladu se zákonem č. 42/1980 Sb., § 49 o hospodářských stycích se zahraničím. Její zřízení a činnost byly schváleny ministerstvem průmyslu a obchodu sdělením ministra Doc. Ing. Miroslava Grégra ze dne 10. února 1999.
  ČPOK je zapsána jako právní subjekt u Krajského obchodního soudu v oddílu A, vložce č. 9376.
 2. Obchodní komora sdružuje české a polské obchodní společnosti, případně jiné právnické a fyzické osoby.
 3. Členství v obchodní komoře vzniká na základě zaslané přihlášky po projednání představenstvem a souhlasu dvou třetin členů představenstva obchodní komory.
 4. Členský příspěvek člena komory je odvozen od počtu zaměstnanců,

  fyzická osoba nezaměstnávající pracovníky 3 000.- Kč ročně 
  1 – 10 zaměstnanců 7 500.- Kč ročně
  11 – 50 zaměstnanců 15 000.- Kč ročně
  51 – 100 zaměstnanců 22 500.- Kč ročně
  101 zaměstnanců a více 40 000.- Kč ročně
  Výše členského příspěvku pro města je stanoven na:    
  10 000, - Kč do 20 000,- obyvatel
  20 000,- Kč nad 20 000,- obyvatel
  40 000,- Kč nad 50 000,- obyvatel
  Výše členského příspěvku může být změněna rozhodnutím valné hromady v souladu s rozpočtem.
 5. Sídlo obchodní komory je v Ostravě, ul. Janáčkova 10
  Identifikační číslo: 25833901.
 6. Zájemce o členství v ČPOK je povinen vyjádřit písemně souhlas se stanovami obchodní komory a zavázat se k jejich dodržováni.


  Dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 známé pod zkratkou GDPR došlo ke změně právní úpravy ochrany osobních údajů ve všech členských státech EU k datu 25.5.2018. Členská firma ČPOK dává souhlas se zpracováním a zveřejněním informace o jeho firmě na webové stránce ČPOK k datu 24.5.2018. V připadě nesouhlasu členské firmy ČPOK zašle zástupce členské firmy ČPOK svůj nesouhlas s umístěním informace o jeho firmě na webové stránce ČPOK na email: sekretariat@opolsku.cz
Krátký dotaz

© 2008 Česko-polská obchodní komora
programovali: SE-MO Data, design: MARF