CZ PL

Základní informace

 1. Česko-polská obchodní komora byla zřízena v souladu se zákonem č. 42/1980 Sb., § 49 o hospodářských stycích se zahraničím. Její zřízení a činnost byly schváleny ministerstvem průmyslu a obchodu sdělením ministra Doc. Ing. Miroslava Grégra ze dne 10. února 1999.f
 2. Dne 6.1.2022 došlo ke změně právní formy ČPOK na Česko-polská obchodní komora z.s. Česko-polská obchodní komora (dále jen "obchodní komora" nebo "ČPOK") byla zřízena zakladatelskou smlouvou podepsanou všemi zakládajícími členy obchodní komory na jednání ustavující valné hromady v souladu se zákonem č. 42/1980 Sb., § 49 o hospodářských stycích se zahraničím, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s dalšími obecně závaznými právními předpisy platnými na území České republiky. V souladu s ustanovením § 3051 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ČPOK změnila svou právní formu na spolek ve smyslu ustanovení § 214 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 3. Česko-polská obchodní komora z.s. je zapsána jako právní subjekt u Krajského obchodního soudu v oddílu A, vložce č. 9376.

 4. ČPOK je českou právnickou osobou sdružující české a polské obchodní společnosti, případně jiné právnické a fyzické osoby s cílem přispívat k rozvoji obchodních vztahů a spolupráci českých a polských subjektů. Komora má za úkol podporovat obchodní a hospodářské vztahy mezi Českou a Polskou republikou, hájit zájmy českého hospodářství v Polské republice, zájmy polského hospodářství v České republice a podporovat oprávněné zájmy svých členů za podmínek stanovených těmito stanovami.
 5. Členem spolku se může stát fyzická nebo právnická osoba se zájmem podílet se na naplňování účelu a hlavního poslání spolku s tím, že bude aktivně podporovat a realizovat předmět jeho činnosti a zaváže se k plnění svých povinností plynoucích z členství v souladu s těmito stanovami.
 6. Členství ve spolku je dobrovolné; vzniká po přijetí písemné přihlášky, zaslané zájemcem spolku, jeho představenstvem.
 7. Členský příspěvek člena komory je odvozen od počtu zaměstnanců,

  fyzická osoba nezaměstnávající pracovníky 3 000.- Kč ročně 
  1 – 10 zaměstnanců 7 500.- Kč ročně
  11 – 50 zaměstnanců 15 000.- Kč ročně
  51 – 100 zaměstnanců 22 500.- Kč ročně
  101 zaměstnanců a více 40 000.- Kč ročně
  Výše členského příspěvku pro města je stanoven na:    
  10 000, - Kč do 20 000,- obyvatel
  20 000,- Kč nad 20 000,- obyvatel
  40 000,- Kč nad 50 000,- obyvatel
  Výše členského příspěvku může být změněna rozhodnutím valné hromady v souladu s rozpočtem.
 8. Sídlo obchodní komory je v Ostravě, ul. Janáčkova 10
  Identifikační číslo: 25833901.
 9. Zájemce o členství v ČPOK je povinen vyjádřit písemně souhlas se stanovami ČPOK a zavázat se k jejich dodržováni.


  Dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 známé pod zkratkou GDPR došlo ke změně právní úpravy ochrany osobních údajů ve všech členských státech EU k datu 25.5.2018. Členská firma ČPOK z.s. dává souhlas se zpracováním a zveřejněním informace o jeho firmě na webové stránce ČPOK k datu 24.5.2018. V připadě nesouhlasu členské firmy ČPOK zašle zástupce členské firmy ČPOK svůj nesouhlas s umístěním informace o jeho firmě na webové stránce ČPOK na email: sekretariat@opolsku.cz
Krátký dotaz

© 2008 Česko-polská obchodní komora
programovali: SE-MO Data, design: MARF