CZ PL

Partneři

V České republice

Polská agentura investic a obchodu (PAIH)

Obchodní kancelář v Praze
Klimentská 1216/46
110 00 Praha
Czech Republic

Tel.:   +420 271732342  
E-mail: marcin.warchol@paih.gov.pl
web: www.paih.gov.pl

KHK Liberec,
Sdružení okresních hospodářských komor
Rumunská 655/9
460 01 Liberec
Czech Republic

Tel.:   +420 495 537493  
E-mail: info@khkliberec.cz
Web : www.khkliberec.cz

Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje
Výstavní 2224/8
709 00 Ostrava - Mar. Hory
Czech Republic

Statutární zástupce:

Tel.:   +420 597 479 330  
E-mail: m.habrmanova@khkmsk.cz
Web : www.khkmsk.cz

Krajská hospodářská komora Zlínského kraje
Vavrečkova 5262
760 01 Zlín
Czech Republic

Tel.:   +420 576 011 502   , 503, 543
E-mail: rita.lecbychova@ohkzlin.cz
Web : www.ohkzlin.cz

Okresní hospodářská komora Bruntál
Revoluční 910/20
794 01 Krnov
Czech Republic

Tel.:   +420 554 614 521  
E-mail: info@ohkbruntal.cz
Web : www.okhbruntal.cz

Okresní hospodářská komora Jablonec nad Nisou
Jiráskova 572/9
466 01 Jablonec nad Nisou
Czech Republic 

Tel.:   +420 483 346 006  
E-mail: reditel@ohkjablonec.cz
Web : www.ohkjablonec.cz

Okresní hospodářská komora Jeseník
Masarykovo nám. 159
790 01 Jeseník
Czech Republic

Tel.:   +420 584 411 039   ,   602 745 273  
E-mail: ohk@jesenik.com
Web : www.ohk.jesenik.com

Okresní hospodářská komora Liberec
Rumunská 655/9
460 01 Liberec
Czech Republic

Tel.:   +420 485 100 148   ,   +420 728 557 257  
E-mail: info@ohkliberec.cz
Web : www.ohkliberec.cz

Okresní hospodářská komora Olomouc
Opletalova 1
772 00 Olomouc
Czech Republic

Tel.:   +420 585 225 231   ,   +420 585 223 554  
E-mail: info@hkol.cz
Web : www.hkol.cz

Okresní hospodářská komora Opava
Nádražní okruh 27
746 01 Opava
Czech Republic

Tel.:   +420 553 714 259  
E-mail: ohk@opava.cz
Web : www.komora.opava.cz

Okresní hospodářská komora Šumperk
Hlavní třída 8
787 01 Šumperk
Czech Republic

Tel.: +420 583 280 071-2
E-mail: ohk@ohk-sumperk.cz
Web : www.ohk-sumperk.cz
Hospodářská komora okresu Karviná
Svatováclavská 97/6
733 01 Karviná - Fryštát
Czech Republic

Tel.:   +420 596 311 707  
 +420 602 632 630 
E-mail: hkok@hkok.cz
Web: www.hkok.cz

Sdružení pro rozvoj 
Moravskoslezského kraje
Výstavní 2224/8
709 00 Ostrava-Mariánské hory
Czech Republic

Tel:  +420 595 693 882  
Web: www.msunion.cz                                         

 

V Polsku

Ambasada RP w Pradze
Valdštejnská 8
118 01 Praha 1
Poland

Tel.:   +420 257 099 500  
E-mail: praga.amb.sekretariat@msz.gov.pl
Web : https://www.gov.pl/web/cesko/embassy-ottawa
Velvyslanectví České republiky
Koszykowa 18
00-555 Warszawa
Poland


Tel. +48 225 251 850
E-mail: warsaw@embassy.mzv.cz
Web : https://www.mzv.cz/warsaw/cz/index.html

CzechTrade Warszawa
Wspólna 35
00-519 Warszawa
Poland

Tel.:    +48 226 274 725  
Tel. +48 226 274 725
Web : https://www.czechtrade.pl

Czeska Centrala Ruchu
Turystycznego-CzechTourism

Aleja Róż 16
00-555 Warszawa
Poland

Tel.:   +48 22 629 2916  
E-mail: info-pl@czechtourism.com
Web : www.czechtourism.cz

České centrum v Polsku
Al. Róz 16
00-556 Warszawa
Poland

Tel.:   +48 22/6215134   , 6297271
E-mail: ccwarszawa@czech.cz
Web : www.czechcentres.cz/warszaw

Hutnicza Izba Przemysłowo Handlowa
J. Lompy 14
40-951 Katowice
Poland

Tel.:   +48 32 256 31 56  
E-mail: hiph@hiph.com.pl
Web : www.hiph.com.pl

Izba Przemysłowo-Handlowa
Rybnickiego Okręgu Przemysłowego

ul. Rynek 12
44-200 Rybnik
Poland

Tel:  +48 32 423 76 15  
E-mail: biuro@izbaph.rybnik.pl
Web: www.izbaph.rybnik.pl
Krátký dotaz

© 2008 Česko-polská obchodní komora
programovali: SE-MO Data, design: MARF