CZ PL

20.04.2021 09:05

XXX. Setkání podnikatelů České, Polské a Slovenské republikyJménem představenstva Česko-polské obchodní komory z. s. mi dovolte Vás seznámit s každoroční událostí, kterou pořádá naše komora společně s Generálním konzulátem Polské republiky v Ostravě už po třicáté. Je to XXX. Setkání podnikatelů České, Polské a Slovenské republiky, které se uskuteční dne 13. června 2024 v Ostravě.
Jak jistě víte, tato událost se řadí k nejvýznamnějším svého druhu v regionu Moravskoslezského kraje, a to z hlediska rozvoje v oblasti podnikatelských aktivit, cestovního ruchu a v neposlední řadě kulturně - společenských vztahů mezi všemi účastnickými zeměmi: Českou republikou, Polskem a Slovenskou republikou. Setkání se každoročně účastní na 200 zástupců z řad podnikatelů, organizací na podporu podnikání, vládních a nevládních institucí, zástupců státní správy a místních samospráv.
Setkání podnikatelů je koncipováno jako společenská událost s celodenním programem rozděleným do dvou částí:
I. Dopolední konferenční část s diskuzními panely bude probíhat v ostravské Nové radnici v konferenci s důrazem na nejdůležitější společná témata účastnických zemí jako je: • Význam zapojení Česka, Polska a Slovenska do nadnárodních vojensko-politických a ekonomických struktur NATO a EU v souvislosti s výročími vstupu mezi členské státy. • Význam aktivní účasti Česka, Polska a Slovenska při vyjednávání o ukončení vojenského konfliktu na Ukrajině. • Zavedení a uskutečnění společného postupu Česka, Polska a Slovenska při zvládání migrační krize.
II. Odpolední kulturně – společenská část XXX. Setkání podnikatelů České, Polské a Slovenské republiky proběhne tradičně v zahradách Generálního konzulátu Polské republiky v Ostravě a je koncipována jako společenský večírek s kulturním programem a příležitost ke vzájemnému poznávání a sbližování partnerů nejen obchodně.
Doufám, že se jako v minulých letech budete moci účastnit ať už na organizačním či finančním zajištění akce, nebo jako přednášející na konferenční části anebo náš významný host. Pokud se budete chtít zúčastnit jako prelegent, navrhněte, prosím téma přednášky, kterou byste vy sama chtěla přednést, přizpůsobíme program vašim představám.
Těšíme se na Vaši účast!

Všechny aktuality

Krátký dotaz

© 2008 Česko-polská obchodní komora
programovali: SE-MO Data, design: MARF