CZ PL

09.04.2019 07:49

XXVI. SETKÁNÍ PODNIKATELŮ DNE 18.6.2020 V OSTRAVĚ


Vážené dámy a pánové,

dovolte mi Vás informovat, že dne 18. června 2020 v Ostravě se uskuteční již XXVI. Setkání podnikatelů České, Polské a Slovenské republiky. Jedná se o tradiční setkání zástupců firem, ministerstev, krajů a vojvodství, euroregionů, měst a hospodářských komor.

Setkání podnikatelů je svým charakterem nejprestižnější akci nejen Moravskoslezského kraje a celé České republiky, ale má i významný nadnárodní dosah směrem k našim přeshraničním sousedům v Polsku a v Slovensku.

Setkání podnikatelů je akcí s celodenním programem rozděleným do dvou částí:

I. dopolední část - bude konferenční s diskusními panely a proběhne v prostorách Magistrátu města Ostravy.

Hlavními tématy konference budou:
1.téma: “Mezinárodní hospodářská restrukturalizace česko-polsko-slovenského pohraničí“

2.téma: “Zkvalitňování dopravní infrastruktury v přeshraničních regionech“,

3.téma: „Zaměstnanost a efektivní řešení zajištění kvalifikované pracovní síly v přeshraničních regionech“

4.téma: “Ochrana životního prostředí – voda a vzduch“

(změna témat konference vyhrazena)

II. odpolední část společenská - proběhne již tradičně v zahradách Generálního konzulátu Polské republiky v Ostravě, stálého spolupořadatele akce.

Na organizačním zajištění akce se bude podílet řada institucí podporujících podnikání v příhraničních regionech účastnických zemí, zejména Moravskoslezského kraje, Opolského a Slezského vojvodství a Žilinského samosprávného kraje. Setkání se každoročně účastní přes 200 zástupců z řad podnikatelů, organizací na podporu podnikání, vládních i nevládních institucí, zástupců státní správy i místních samospráv. Jedná se o akci, která přispívá k neformálnímu navázání nových společenských i podnikatelských kontaktů.

V případě zájmu Vás prosíme o vyplnění formuláře do dne 5.6.2020, který naleznete na webové stránce: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcEFKwACbAoOVvavqxh9pUk2WoxeMRMjr16Mwkf4Yx_jXLFQ/viewform?vc=0&c=0&w=1

Vzhledem k časové, organizační a zejména finanční náročnosti celé akce budeme rádi nejen za Vaši účast, ale i příp. finanční podporu nebo sponzorský dar, které můžeme opětovat propagací Vaší společnosti během této události.

Děkujeme.


Všechny nabídky z Polska a Česka

Krátký dotaz

© 2008 Česko-polská obchodní komora
programovali: SE-MO Data, design: MARF