CZ PL

06.10.2020 11:40

Nouzový stav na území ČR byl vyhlášen ode dne 27.2.2021 od 0:00 hodin na dobu 14 dnů


Vážené dámy a pánové,

vláda ČR vyhlásila nouzový stav na území České republiky v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb. o bezpečnosti ČR od 27. února 2021 0:00 hodin na 30 dnů. Více informací o aktuálních mimořádných a krizových opatřeních naleznete na webové stránce:
https://koronavirus.mzcr.cz/category/mimoradna-opatreni/.

Omezení pohybu mezi okresy !!!
Vláda od 00:00 hod. 1. března 2021 do 21. března 2021 až na výjimky zakázala pohyb občanů mezi okresy a to vzhledem k závažné epidemiologické situaci, způsobené hlavně šířením britské nebo výskytem jihoafrické mutace koronaviru. Cesty mimo okres spadající do povolených výjimek, lidé musí doložit např. vyplněným formulářem s potvrzením důvodu cesty. Přes den lze, až na stanovené výjimky, pobývat jen v místě svého trvalého pobytu nebo bydliště. Současně platí zákaz volného pohybu mezi 21. a 5. hodinou.

Pohyb mimo okres
Opuštění okresu (hl. m. Praha se počítá jako jeden okres), ve kterém má občan trvalý pobyt či bydliště, vláda zakazuje. Hranice okresu občan může překročit jen v jasně stanovených výjimkách. Např. při cestě do zaměstnání, k lékaři, k zajištění nezbytných potřeb blízkých osob, k vyřízení neodkladných úředních záležitostí, zajištění péče o zvířata, účasti na pohřbu nebo cesty za zkouškou.

Občan starší 15 let musí vždy doložit důvod cesty. Při cestě do zaměstnání písemným potvrzením zaměstnavatele, pracovní smlouvou nebo např. zaměstnaneckým průkazem. V ostatních případech je povinnost doložit důvod pro využití výjimek písemným dokladem nebo čestným prohlášením. Pohyb mezi okresy z důvodu nákupu či účasti na svatbě není dovolen.

Pohyb v rámci okresu a území obce
V rámci okresu, ve kterém má občan trvalý pobyt či bydliště, je možné se pohybovat za výše uvedenými účely, třeba do zaměstnání nebo za vzděláváním, bez zvláštního dokumentu. Uvnitř okresu je také možné jet v nezbytně nutném počtu osob na nákup a v rámci jedné domácnosti do vlastního rekreačního objektu. Další činnosti jsou možné jen v rámci obce, kde má občan trvalý pobyt nebo bydliště a občan při nich nesmí překročit území obce. Jde např. o vycházku do přírody a parku, sportování, venčení psů. Venčit psa po 21. hodině lze pouze do 500 metrů od bydliště. Pokud nejde o zajištění nutné péče nebo nezbytných potřeb, jsou i v rámci okresu krizovým opatřením zakázány také návštěvy příbuzných.

Formulář na cesty mimo okres a potvrzení zaměstnavatele na cesty do práce najdete spolu s nejčastějšími otázkami a odpověďmi na webové stránce: https://www.mvcr.cz/clanek/vlada-na-tri-tydny-zakazala-pohyb-mezi-okresy-omezeni-ma-zabranit-sireni-agresivnich-mutaci-koronaviru.aspx nebo https://www.mvcr.cz/clanek/pohyb-mezi-okresy.aspx .

POLSKO:
Více informací o aktuálních omezeních v Polsku naleznete na webové stránce:
https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia .

Děkuji.

Všechny nabídky z Polska a Česka

Krátký dotaz

© 2008 Česko-polská obchodní komora
programovali: SE-MO Data, design: MARF