CZ PL

Členské firmy

 
Federace obchodních komor střední a východní 'Evropy, Inc (FedeCham)
8141 SW 170, Palmetto Bay
8141 SW Floryda 33157
USA
Tel.: 0048 782893744
E-mail: leszek.ladowski@ceefedecham.com
Web: www. ceefedecham.com
Statutární zástupce: Leszek Ładowski
Federace obchodních komor střední a východní Evropy, Inc. (FedeCham) je nezisková nepolitická a nevládní organizace, která zastupuje zájmy obchodní komor z celé Evropy. Úkolem FedeCham je usnadňovat, podporovat a chránit koncepci obchodních komor jako zásadního zprostředkovatele mezi různými zeměmi a regiony, vytvářet výbory na základě zájmu svých členů z řad komor s cílem posílit existující komoru, poskytovat fórum, kde mohou vedoucí představitelé komor vzájemně komunikovat a spolupracovat, usnadňovat úlohu obchodních komor jako místních agentur na podporu podnikání, podporovat obchodní komory a jejich členy ve spolupráci na aktivitách, které se týkají zejména FedeCham. Iniciativa FedeCham zahrnuje dvacet zemí střední a východní Evorpy (CEE20): Polsko, Maďarsko, Rumunsko, Řecko, ČR, Slovensko, Bulharsko, Chorvatsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko, Ukrajina, Slovinsko, Srbsko, Černá Hora, Moldavsko, Makedonie, Bosna a Hercegovina, Bělorusko a Albánie.
Krátký dotaz

© 2008 Česko-polská obchodní komora
programovali: SE-MO Data, design: MARF