CZ PL

Členské firmy

 
JAP INDUSTRIES s.r.o.
Bystřice nad Olší 1260
739 95 Bystřice nad Olší
Česká republika
Tel.: +420 558 340 011
E-mail: info@jap.cz
Web: www.jap.cz

• Výroba feroslitin, impregnovaných grafitových elektrod a nauhličovadel pro hutní průmysl

• Výroba grafitových a keramických výrobků pro neželeznou metalurgii

• Výroba žáruvzdorných tvarovek a monolitů pro výrobce krbů a kotlů
JUDr. Vlastimil Porostlý, Exekutorský úřad Ostrava
Stojanovo náměstí 873/7
709 00 Ostrava-Mariánské Hory
Česká republika
Tel.: +420 602 759 904
Fax.: +420 596 617 237
E-mail: porostly@exekucniurad.cz
Web: www.exekucniurad.cz
• Popis činnosti:
- výkon exekutorské činnosti (výkon rozhodnutí)
- poskytování právní pomoci oprávněnému nebo povinnému po vydání exekučního titulu
- sepisovat exekutorské zápisy o osvědčení skutkového děje a stavu věci
- sepisovat exekutorské zápisy se svolením k vykonatelnosti
- přijímat do úschovny peníze, listiny, movité věci
- provádět dražební rok movitých věcí
- provádět dražby nemovitých věcí
- zajišťovat správu majetku zajištěného v trestním řízení, eventuálně další právní kroky včetně exekuce
- provádíme také exekuce a poskytujeme související právní pomoc na základě cizozemských rozsudků s potvrzením evropského exekučního titulu nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004

Krátký dotaz

© 2008 Česko-polská obchodní komora
programovali: SE-MO Data, design: MARF